Pôžička pre zamestnaných občanov SR, aj cudzincov
Online žiadosť o pôžičku
Tel. +421 902 202 456
e-mail

Občan SR zamestnaný na Slovensku

  Potrebné doklady :
  – občiansky preukaz
  – posledný výpis z účtu

Občan SR zamestnaný v zahraničí

  Potrebné doklady :
  • – tri posledné výpisy z účtu kam bola poukázaná mzda a pracovnú zmluvu,

alebo

  potvrdenie príjme od zamestnávateľa za posledné tri mesiace

Príjem podľa zákona č. 328/2002 o soc. Zabezpečení policajtov a vojakov

  Potrebné doklady :
  – tri posledné výpisy z účtu kde boli tri posledné mzdy poukázané

Cudzinec zamestnaný na Slovensku

  Potrebné doklady :
  – povolenie na trvalý pobyt
  – posledný výpis z účtu

Podmienky:

– dĺžka zamestnania minimálne 3 mesiace

– vek od 18 do 76 rokov

– výška úveru od 1000 do 20 000 EUR

– mesačné splátky

– splatnosť už od 12 do 96 mesiacov

– vyplatenie úveru bankovým prevodom na účet žiadateľa

– vybavenie úveru bez poplatkov

– možnosť predčasného splatenia

Ako vedľajšie príjmy akceptujeme

K príjmu zo zamestnania sa dá prirátať aj PN (myslí sa v prípade, ak bol žiadateľ o úver niekedy v období za posledné tri mesiace PN)

  Potrebné doklady :
  – potvrdenie o vyplatení PN (výpis z účtu, alebo ústrižok poštovej poukážky vyplatenej PN)

Cestovné náhrady (diéty)

  Potrebné doklady :
  – originál potvrdenie o príjme vystavené zamestnávateľom nie staršie ako 1 mesiac (musí obsahovať výšku diét za posledné tri mesiace jednotlivo ) a výpisy z účtu kde boli tieto diéty vyplatené

Príjem z prenájmu nehnuteľnosti

  Potrebné doklady :
  – zmluva o prenájme na dobu neurčitú
  – daňové priznanie za predchádzajúce obdobie s uvedeným príjmom z prenájmu

Dohody o pracovnej činnosti a Dohody o vykonaní práce

  Potrebné doklady :
  – len občiansky preukaz