úver, spotrebný úver, pôžička, poistenie úveru, podnikateľský úver, penize na ruku, úver pre dôchodcov, úver pre živnostníkov, potrebujem peniaze, ako si požičat, kde si požičat penize, rýchla pôžička, rýchle peniaze
Pre zamestnaných občanov SR, aj cudzincov
Online žiadosť o pôžičku
Tel. +421 902 202 456
Poslať správu

Občan SR zamestnaný na Slovensku

  Potrebné doklady :
  – len občiansky preukaz

Občan SR zamestnaný v zahraničí

  Potrebné doklady :
  – príjem sa dokladuje na základe dokladov o príjme

Príjem podľa zákona č. 328/2002 o soc. Zabezpečení policajtov a vojakov

  Potrebné doklady :
  – tri posledné výpisy z účtu kde boli tri posledné mzdy poukázané

Cudzinec zamestnaný na Slovensku

  Potrebné doklady :
  – povolenie na trvalý pobyt

Podmienky:

– dĺžka zamestnania minimálne 3 mesiace

– vek žiadateľa od 18 do 76 rokov

– výška úveru od 1000 do 12 000 EUR

– mesačné splátky

– splatnosť už od 3 do 96 mesiacov

– vyplatenie úveru bankovým prevodom na účet žiadateľa

– vybavenie úveru bez poplatkov

– možnosť predčasného splatenia

Ako vedľajšie príjmy akceptujeme

K príjmu zo zamestnania sa dá prirátať aj PN (myslí sa v prípade, ak bol žiadateľ o úver niekedy v období za posledné tri mesiace PN)

  Potrebné doklady :
  – potvrdenie o vyplatení PN (výpis z účtu, alebo ústrižok poštovej poukážky vyplatenej PN)

Cestovné náhrady (diéty)

  Potrebné doklady :
  – originál potvrdenie o príjme vystavené zamestnávateľom nie staršie ako 1 mesiac (musí obsahovať výšku diét za posledné tri mesiace jednotlivo ) a výpisy z účtu kde boli tieto diéty vyplatené

Príjem z prenájmu nehnuteľnosti

  Potrebné doklady :
  – zmluva o prenájme na dobu neurčitú
  – daňové priznanie za predchádzajúce obdobie s uvedeným príjmom z prenájmu

Dohody o pracovnej činnosti a Dohody o vykonaní práce

  Potrebné doklady :
  – len občiansky preukaz