Úvery pre slobodné povolanie

Online ŽIADOSŤ O PÔŽIČKU
Tel. +421 902 202 456
e-mail

Osoby vykonávajúce slobodné povolanie (napríklad: lekári, lekárnici, veterinári, maséri, psychológovia, architekti, geodeti, reštaurátori, hudobníci, výtvarní umelci, dramatickí umelci, novinári, prekladatelia a podobne)

    Potrebné doklady :
    – daňové priznanie
    – kópia oprávnenia na podnikanie
    – posledné tri výpisy z účtu