Ďalšie príjmy s ktorými úver vybavíte

Online žiadosť o pôžičku
Tel. +421 902 202 456
Poslať správu

Osoby vykonávajúce slobodné povolanie (napríklad: zubní lekári, lekárnici, veterinári, maséri, psychológovia, architekti, geodeti, reštaurátori, hudobníci, výtvarní umelci, dramatickí umelci, novinári, prekladatelia a podobne)

    Potrebné doklady :
    – daňové priznanie bez príloh
    – kópia oprávnenia na podnikanie
    – posledný výpis z účtu vedený na žiadateľa