Úvery určené pre SZČO

  – živnostníkov, podávajúcich daňové priznanie v SR

Chcem požičať

Potrebné doklady :

– daňové priznanie

– tri posledné výpisy z účtu

* v prípade ak ešte nemáte podané daňové priznanie, tak tri posledné výpisy z účtu s príjmom, alebo tri faktúry s príjmovým dokladom, alebo tri pokladničné mesačné uzávierky

Podmienky:

– vek žiadateľa od 20 do 76 rokov

– doba podnikania od 6 mesiacov

– výška úveru od 1 000 € do 20 000 €

– mesačné splátky

– splatnosť individuálne

– vyplatenie úveru bankovým prevodom na účet žiadateľa, môže byť aj osobný účet

– vychádzame z hrubých ročných príjmov, poprípade z príjmov za posledné tri mesiace

– možnosť predčasného splatenia, bez poplatku