Úvery určené pre SZČO

  – živnostníkov, podávajúcich daňové priznanie v SR

Chcem požičať

Potrebné doklady :

– daňové priznanie

– tri posledné výpisy z účtu

* pri úvere do 3000€ stačia iba tri posledné výpisy z účtu s príjmom (ak príjem tvoria len osobné vklady, tak priebežnú účtovnú závierku za posledné tri mesiace)

* v prípade ak krátko podnikáte a z toho dôvodu živnosť neprešla zdaňovacím obdobím a nemáte podané daňové priznanie, tak tri posledné výpisy z účtu s príjmom, alebo tri faktúry s príjmovým dokladom, alebo tri pokladničné mesačné uzávierky

* v prípade ak nemáte podané aktuálne daňové priznanie, tak sa dokladuje predchádzajúce daňové priznanie spolu s elektronickou potvrdenkou o odklade

Podmienky:

– vek žiadateľa od 20 do 76 rokov

– doba podnikania od 6 mesiacov

možnosť čerpania úverov až do výšky 80 000 EUR

– mesačné splátky

– splatnosť 12 – 96 mesiacov

– vyplatenie úveru bankovým prevodom na účet žiadateľa

– vychádzame z hrubých ročných príjmov, poprípade z príjmov za posledné tri mesiace

– možnosť predčasného splatenia, bez poplatku

– možnosť mimoriadnych splátok podľa vlastného uváženia, bez poplatku