15. septembra 2018 – Európske banky sú už na tom oveľa lepšie, ale stále majú ďaleko od toho, aby boli bezproblémové. Zhodli sa poprední analytici, podľa ktorých je európsky bankový systém 10 rokov po páde spoločnosti Lehman Brothers a následnom začiatku globálnej finančnej krízy “menej zadlžený a bezpečnejší”.

Banky v Európe, ktoré tiež na seba vzali veľké riziká, mali potom problémy zohnať finančné prostriedky a mnohé z nich museli zachraňovať pred kolapsom vlády z peňazí daňových poplatníkov.

Kolaps Lehman Brothers v roku 2008 vyvolal veľké otrasy na globálnych trhoch. Bola to totiž štvrtá najväčšia investičná banka v USA, ktorá podala 15. septembra 2008 žiadosť o vyhlásenie konkurzu. Jej pád odhalil, že mala obrovské problémy s hypotekárnymi cennými papiermi. Táto nákaza sa rozšírila do ďalších bánk na celom svete.

Banky v Európe, ktoré tiež na seba vzali veľké riziká, mali potom problémy zohnať finančné prostriedky a mnohé z nich museli zachraňovať pred kolapsom vlády z peňazí daňových poplatníkov.

“Európske banky znížili svoje dlhy a zvýšili svoje kapitálové rezervy po páde Lehman Brothers, takže sú teoreticky v bezpečnejšej pozícii ako pred 10 rokmi,” povedal Carsten Hesse, ekonóm spoločnosti Berenberg. “Ale v niektorých krajinách eurozóny, ako sú Grécko alebo Taliansko, je objem nesplácaných úverov stále veľmi vysoký, čo im spôsobuje hlavybôľ. A ziskovosť niektorých bánk, vrátane nemeckých, je stále veľmi nízka,” dodal.

Nesplácané úvery sú jedným z najväčších prekážok ziskovosti bánk v Európe. Vysoká úroveň zlých úverov zvyšuje úroveň pohľadávok v súvahe bánk. V dôsledku toho musia generovať vyššie zisky na kompenzáciu týchto záväzkov. Na zisky európskych bánk negatívne vplývajú aj nízke úrokové sadzby a neistota v súvislosti s odchodom Británie z Európskej únie.

Správa Európskeho parlamentu z marca ukázala, že miera zlých úverov sa v uplynulých rokoch mierne znížila zo 6,4 % v decembri 2014 na 4,2 % na konci septembra 2017. Ale aj tak je miera týchto zlých úverov v EÚ stále vyššia ako v ostatných veľkých rozvinutých krajinách, uvádza sa v správe európskych inštitúcií.

Daniel Lacalle, hlavný ekonóm spoločnosti Tressis Gestion sa domnieva, že európske banky čaká ešte veľa práce, pokiaľ ide o nesplácané úvery.

Európske banky si budujú kapitálové rezervy a posilňujú svoje bilancie. Ale nenapredujú dosť rýchlo a problémy pretrvávajú. Zlé úvery v Európe v pomere ku všetkým úverom sú viac ako dvojnásobné v porovnaní so situáciou v USA. Okrem toho objem dlhopisov tzv. okrajových štátov eurozóny v portfóliách bánk, ako aj riziká spojené s rozvíjajúcimi sa ekonomikami zostávajú príliš vysoké a čisté marže bánk sú veľmi slabé.

Po desiatich rokoch sa všetci pokúšajú pochopiť, kde sa hromadia riziká a formuje sa ďalšia kríza. Zatiaľ čo časť analytikov ukazuje na Čínu a jej zadlženosť ako ďalší krízový bod, iní majú obavy z vysokej úrovne globálneho dlhu.

Podľa niektorých odborníkov Čína pravdepodobne nebude ďalším Lehman Brothers. Väčšina čínskeho dlhu je totiž v čínskych rukách, na rozdiel od amerických hypotekárnych cenných papierov, ktoré mali vo svojom portfóliu banky po celom svete.

Tom Finke, predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ spoločnosti Barings, sa domnieva, že ak nebude dôvodom krízy nejaký systémový problém vo finančnom priemysle, môže ju spôsobiť aj nepredvídateľná udalosť, napríklad kybernetický útok alebo problémy s výpadkom elektriny, keď sa ľudia nedostanú k svojim peniazom.

“Znie to ako sci-fi, ale míňame miliardy na kybernetickú bezpečnosť, no ak by ste sa jedného dňa nedostali do svojho účtu, aj to vytvorí istú úroveň krízy,” dodal.

tasr