V prvom kroku vyplňte online žiadosť, dostanete sa k nej cez tlačidlo “požičať”,  “chcem požičať”, alebo v menu “žiadosť o úver”.

Informácie o možnostiach a dokladoch nájdete po rozkliknutí tlačidla podľa toho z akej činnosti máte príjem.

FIRMY sro
živnostníci
Pre zamestnaných
Pre dôchodcov
slobodné povolanie
Pre opatrovateľky