Občan SR poberajúci dôchodok
Až do 76 rokov
Online žiadosť o pôžičku
Tel. +421 902 202 456
Poslať správu

Starobný, vdovský alebo sirotský dôchodok zo Slovenska

  Potrebné doklady :
  – len občiansky preukaz

Dôchodok zo zahraničia

  Potrebné doklady :
  – rozhodnutie o dôchodku z danej krajiny
  – výpis z účtu za predchádzajúci mesiac kde bol vyplatený dôchodok

Výsluhový dôchodok, renta

  Potrebné doklady :
  – aktuálny výmer o dôchodku
  – aktuálny výpis z účtu vedený v banke kde bol vyplatený dôchodok

Invalidný/čiastočný invalidný dôchodok (nesmie to byť však jediný príjem žiadateľa)

  Potrebné doklady :
  – len občiansky preukaz

Podmienky:

– vek žiadateľa od 18 do 76 rokov

– výška úveru od 500 do 12 000 EUR

– mesačné splátky

– splatnosť do 60 mesiacov

– vyplatenie úveru bankovým prevodom na účet žiadateľa

– vybavenie úveru bez poplatkov

– možnosť predčasného splatenia

Ako vedľajšie príjmy akceptujeme

Príjem z prenájmu nehnuteľnosti

  Potrebné doklady :
  – daňové priznanie za predchádzajúce obdobie s uvedeným príjmom z prenájmu
  – zmluva o prenájme na dobu neurčitú

Dohody o pracovnej činnosti a Dohody o vykonaní práce

  Potrebné doklady :
  – len občiansky preukaz