Úvery určené pre menšie FIRMY sro

(nemusí byť občan SR)

Chcem požičať

Potrebné doklady :

– daňové priznanie

– tri posledné výpisy z účtu na firmu

* v prípade ak firma ešte nemá podané daňové priznanie, tak tri posledné výpisy z účtu s príjmom, alebo tri faktúry s príjmovým dokladom, alebo tri pokladničné mesačné uzávierky

Podmienky:

– vek žiadateľa od 20 do 76 rokov

– doba podnikania od 6 mesiacov

– výška úveru od 1000 – 20 000€

– mesačné splátky

– splatnosť individuálne

– vyplatenie prevodom na účet žiadateľa

– vychádzame z ročného obratu firmy (poprípade z obratu aktuálnych posledných troch mesiacov)

– možnosť predčasného splatenia, bez poplatku

– akceptujeme aj stratu v daňovom priznaní