Úvery určené pre FIRMY sro

* možnosť čerpania úverov až do výšky 80 000 EUR

Chcem požičať

Potrebné doklady :

– daňové priznanie

– tri posledné výpisy z účtu na firmu

* pri úvere do 3000€ stačia len tri posledné výpisy z účtu s príjmom firmy (ak príjem tvoria len osobné vklady, tak priebežnú účtovnú závierku za posledné tri mesiace)

* v prípade ak firma krátko podniká a z toho dôvodu ešte neprešla zdaňovacím obdobím a nemá podané daňové priznanie, tak tri posledné výpisy z účtu s príjmom, alebo tri faktúry s príjmovým dokladom, alebo tri pokladničné mesačné uzávierky

* v prípade ak firma nemá podané aktuálne daňové priznanie, tak sa dokladuje predchádzajúce daňové priznanie spolu s elektronickou potvrdenkou o odklade

Podmienky:

– vek žiadateľa od 20 do 76 rokov

– doba podnikania od 6 mesiacov

možnosť čerpania úverov až do výšky 80 000 EUR

– mesačné splátky

– splatnosť 12 – 96 mesiacov

– vyplatenie prevodom na účet žiadateľa

– vychádzame z ročného obratu firmy (poprípade z obratu aktuálnych posledných troch mesiacov)

– možnosť predčasného splatenia, bez poplatku

– možnosť mimoriadnych splátok, skrátenie doby splatnosti podľa vlastných možností, bez poplatku