úver, spotrebný úver, pôžička, poistenie úveru, podnikateľský úver, penize na ruku, úver pre dôchodcov, úver pre živnostníkov, potrebujem peniaze, ako si požičat, kde si požičat penize, rýchla pôžička, rýchle peniaze

15.novembra 2017 – Priemerná hodnota úveru vo všetkých profesijných skupinách dosahuje 84 % mesačného rozpočtu domácnosti.

Svoju finančnú budúcnosť najčastejšie dlhodobo plánujú zamestnanci finančného sektora (75 %) a za nimi nasledujú pracovníci IT sektora (63 %). Väčšie plánované výdavky riešia s predstihom predovšetkým zamestnanci z oblasti obchodu a odložia si na ne peniaze bokom. Len 16 % z nich rieši podobné situácie nejakým typom pôžičky. Ukázal to prieskum spoločnosti KANTAR TNS pre spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK).

Pokiaľ vzniknú výdavky, ktoré narušia rovnováhu domáceho rozpočtu, túto situáciu riešia pracovníci rôznych odborov odlišným spôsobom. Pre pracovníkov sektora služieb a stavebníctva je najjednoduchším riešením ďalšia pôžička alebo pôžička od priateľov či príbuzných. Zamestnanci sektora financií, zdravotníctva, vzdelávania a obchodu obmedzia svoje budúce výdavky. Pracovníci z oblasti dopravy sa pokúsia odložiť splátky niektorých záväzkov.

Najmenej tretina príjmov slovenských domácností je určená na úhradu fixných výdavkov. Najviac sa na nich podieľajú náklady na bývanie. Významnú časť rozpočtu tvoria tiež poplatky za mobilné služby, internet a televíziu. Celých 41 % pracovníkov v stavebníctve sa pritom už stretlo s tým, že neboli schopní zaplatiť „zloženky“ v určenom termíne. Najmenší podiel respondentov (28 %) má túto skúsenosť medzi zamestnancami v oblasti vzdelávania.

“Najčastejšími dôvodmi, ktoré vedú k oneskoreným platbám, patria vo všetkých profesijných skupinách strata zamestnania v rodine, nepredvídateľné výdavky a splátky úverov,” vysvetľuje Markéta Kolářová zo spoločnosti KRUK.

Medzi respondentmi prieskumu prevažuje názor, že riešiť finančnú núdzu ďalšou pôžičkou či úverom je krajné riešenie. Napriek tomu takmer štvrtina respondentov v posledných 12 mesiacoch k tomuto riešeniu pristúpila. Išlo predovšetkým o zamestnancov sektora stavebníctva (24 %) a IT (24 %), pričom hodnota ich úverov tvorila priemerne približne 61 % mesačného rozpočtu u pracovníkov v stavebníctve a 70 % u zamestnancov v IT.

Priemerná hodnota úveru vo všetkých profesijných skupinách dosahuje 84 % mesačného rozpočtu domácnosti, pričom platí, že čím je nižšia príjmová hladina danej profesijnej skupiny, tým sú vyššie jej úvery.

“Prieskum tiež ukázal, že reálne problémy s priebežnou úhradou záväzkov majú ľudia zo všetkých profesijných skupín. V podobných situáciách odporúčame, aby dlžníci začali čo najskôr aktívne riešiť svoje dlhy, a to tak, že sa spoja s veriteľom a dohodnú sa na spôsobe, akým začnú znova splácať svoj dlh. Jedine tak je možné predísť oveľa vážnejším situáciám, ktoré už dlžníkom neponúkajú veľa priestoru na riešenie,” uzatvára Kolářová.

Autor tasr