Živnostníci na súkromný účel (spotrebiteľský úver)
Úvery určené pre SZČO, ktorí podávajú daňové priznanie v SR
Online žiadosť o pôžičku
Tel. +421 902 202 456
Poslať správu

Potrebné doklady :

– kompletné posledné daňové priznanie

– výpis z účtu za predchádzajúci mesiac vedený na meno žiadateľa

Podmienky:

– vek žiadateľa od 18 do 75 rokov

minimálna doba podnikania 12 mesiacov

– výška úveru od 500 € do 12 000 €

– mesačné splátky

– splatnosť do 60 mesiacov

– vyplatenie úveru bankovým prevodom na účet žiadateľa

– vybavenie úveru bez poplatkov

– možnosť predčasného splatenia

Ako vedľajšie príjmy akceptujeme

K príjmu sa dá prirátať aj PN (myslí sa v prípade, ak bol žiadateľ o úver niekedy v období za posledné tri mesiace PN)

  Potrebné doklady :
  – kópia potrvrdenia o PN od lekára
  – potvrdenie o vyplatení PN (výpis z účtu, alebo potvrdenie z pošty o vyplatení PN, pokiaľ bola vyplatená v hotovosti)

Cestovné náhrady (diéty)

  Potrebné doklady :
  – originál potvrdenie o príjme vystavené zamestnávateľom nie staršie ako 1 mesiac (musí obsahovať výšku diét za posledné tri mesiace jednotlivo ) a výpisy z účtu kde boli tieto diéty vyplatené

Príjem z prenájmu nehnuteľnosti (v prípade SZČO sa nevyžaduje prenájom uvádzať ako predmet živnosti)

  Potrebné doklady :
  – zmluva o prenájme na dobu neurčitú
  – daňové priznanie za predchádzajúce obdobie s uvedeným príjmom z prenájmu

Dohody o pracovnej činnosti a Dohody o vykonaní práce

  Potrebné doklady :
  – len občiansky preukaz