Zamestnaní – len občiansky preukaz

Živnostníci – daňové priznanie

Firmy s.r.o. – výpis z účtu za predchádzajúci mesiac na firmu

Dôchodcovia – len občiansky preukaz

Opatrovateľky – daňové priznanie

Slobodné povolanie – daňové priznanie

Poberatelia opatrovateľského príspevku – rozhodnutie o poberaní príspevku