Zamestnaní – len občiansky preukaz a posledný výpis z účtu

Živnostníci – posledné tri výpisy z účtu a DP

Firmy s.r.o. – posledné tri výpisy z účtu a DP

Dôchodcovia – len občiansky preukaz a posledný výpis z účtu

Opatrovateľky – preložená zmluva a posledné tri výpisy z účtu kam chodí príjem

Slobodné povolanie – daňové priznanie

Poberatelia opatrovateľského príspevku – rozhodnutie o poberaní príspevku