Pre ostatných – biznis úver

Pre ostatných – biznis úver2019-03-22T08:33:25+00:00

Ďalšie príjmy s ktorými úver vybavíte

Online žiadosť o pôžičku
Tel. +421 902 202 456
Poslať správu

Opatrovateľky v Rakúsku, Nemecku, Česku, Poľsku a Švajčiarsku

  Potrebné doklady :
  – daňové priznanie bez príloh podané na Slovensku
  – výpis z účtu za posledný mesiac na meno žiadateľa (slovenský účet)
  – aktuálne doklady o úhrade odvodov do Sociálnej poisťovne v danom štáte (posledné tri mesiace)
  – potvrdenky zo mzdy za posledné tri mesiace

Osoby vykonávajúce slobodné povolanie (napríklad: zubní lekári, lekárnici, veterinári, maséri, psychológovia, architekti, geodeti, reštaurátori, hudobníci, výtvarní umelci, dramatickí umelci, novinári, prekladatelia a podobne)

  Potrebné doklady :
  – daňové priznanie bez príloh
  – kópia oprávnenia na podnikanie
  – posledný výpis z účtu vedený na žiadateľa